Pomůcky k aktivaci pánevního dna

17.11.2020

Jako lektorka pánevního dna patřím k těm, které příliš nefandí vnitřním pomůckám při aktivaci pánevního dna. Při své vlastní cestě za vzděláním jsem se setkala s mnohými názory, které odrazují od užívání pomůcek. Zvláště těch, které jsou prezentovány jako pomůcky pro usnadnění porodu. Tedy takové, které v průběhu zavádění zvětšují svůj objem a žena se snaží předmět z těla vytlačit. Existují samozřejmě i názory opačné, nicméně můj osobní a profesní postoj je následující:

Tyto pomůcky nepovažuji za příliš šťastné, jelikož často vedou k nadměrnému tréninku, zvolení nevhodného objemu a tím následně způsobují mikroporanění nebo zbytečně rozšiřují oblast pánevního dna, ačkoliv ještě k porodu nedochází.

Porod je velmi specifický děj doprovázený zcela ojedinělými reakcemi těla - posouvá se kostrč, rozšiřuje se pánev, hormonální koktejl uvolňuje vazy i svaly samotné. Porod navíc není aktivním dějem pouze ze strany matky, ale také ze strany dítěte, které sestupuje a rotuje tak, aby porod byl co nejšetrnější.

Porod je pro tělo jedinečná událost a není možné tyto podmínky nasimulovat "na sucho" 

Je tedy zbytečné se stresovat, zda jsem nebo nejsem schopna vytlačit z těla balónek o velikosti hlavy svého budoucího dítěte.

Celkem pochopitelná je naopak potřeba budoucí matky, obzvláště prvorodičky, aby si alespoň trochu zkusila, co ji čeká. Z tohohle úhlu pohledu může být vnitřní pomůcka užitečnou, je-li uklidňující a ubezpečující. Nikoliv stresující a hodnotící.

Pro tento účel se mi jeví jako nejlepší pomůcka yoni vajíčko, tedy vaginální vajíčko. To slouží primárně jako pomůcka pro posílení pánevního dna. Pro použití v těhotenství je nelze doporučit na delší "cvičení", ale skutečně pouze na vložení a nácvik hlubokého uvolnění, při kterém vajíčko samo vypadne. Obzvláště pro ženy, které se chystají na jemný porod bez tlačení, může být tento nácvik obohacující.

Vajíčko pro posílení pánevního dna lze doporučit také, ale žena by si měla být jista, že je její pánevní dno opravdu oslabené. Časté bývá naopak pánevní dno zkrácené a ztuhlé. To má obdobné příznaky, jako pánevní dno ochablé, tedy potíže v sexuální sféře, inkontinence, bolestivost. Zde by mohlo být těžké vajíčko kontraproduktivní. Není-li si žena jista, ať z vlastní znalosti svého těla nebo na základě vyšetření u fyzioterapeuta, je vhodnější začít pánevní dno posilovat bez pomůcek.

I v případě, že se žena pro vajíčko (nebo jinou pomůcku) rozhodne, měla by cvičení kombinovat s posilováním a protahováním pánevního dna bez pomůcek. Vajíčko může velmi účinně napomoci ženě vnímat svůj vnitřní prostor a prostor samotného pánevního dna, ale nenahradí zcela cvičení. To stejné platí i pro venušiny kuličky, oblíbenou sexuální pomůcku, které mohou také ženě napovědět, kde její pánevní dno leží a co dělá.

Obě pomůcky doporučuji používat střídmě a vědomě, nejsou náhradou za nedostatek času ke cvičení.

Výhodou vajíčka je jeho přírodní původ a mezi námi ženami, je to prostě šmuk, který každou ženu potěší i pohledem. Výhodou venušiných kuliček je, že obsahuje dvě relativně samostatné části a lze s nimi cinkat, což dá hlubší zpětnou vazbu o tom, co se s pánevním dnem odehrává.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv pomůcku, neřešte, kolikrát ji využijete, jak dlouho s ní budete cvičit nebo na kolik centimetrů ji zvětšíte. Řešte svůj vlastní prožitek, svoje vlastní vnímání těla. Právě to je největším přínosem vnitřních pomůcek

Chcete vědět o tom, co užitečného pro své pánevní dno udělat i bez pomůcek? Podívejte se na aktuální nabídku kurzu PÁNEVNÍ DNO. A pokud jste z daleka, můžete využít i online kurzu ;)