OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Služby uvedené na těchto stránkách poskytuje Mgr. Veronika Kozlová, IČ: 87513544, se sídlem Viničné Šumice 259, Viničné Šumice 66406. Jde zejména o služby, které si klient může objednat prostřednictvím těchto stránek (uzavřené kurzy, individuální tréninky, poradenství, masáže).
 2. Pod odst. 1 nespadají lekce Cvičení maminek za přítomnosti dětí v Mateřském centru Viničné Šumice. Tyto lekce organizuje Mateřské centrum Viničné Šumice a Veronika Kozlová zde cvičí bez nároku na honorář. Platí zde obchodní podmínky Mateřského centra Viničné Šumice.
 3. Pod odst. 1 nespadají otevřené lekce (Jóga ve vzduchu, Fasciální jóga aj.) studia LeVITAs, tedy lekce, které si klient neobjednává prostřednictvím těchto stránek, ale prostřednictvím přihlašovacího systému, emailu, telefonního čísla nebo recepce studia LeVITAs. V takovém případě jsou závazné obchodní podmínky studia LeVITAs, resp. Romany Slezáčkové jako provozovatelky. 
 4. Přihláška se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě je účastníku zaslána faktura k proplacení plné částky kurzu, není-li s účastníkem dohodnuto jinak (např. formou splátkového kalendáře). Účastník kurzovné uhradí dle faktury na účet Veroniky Kozlové a s variabilním symbolem dle faktury. 
 5. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účastníku zasláno upozornění. Nereaguje-li účastník na upozornění do 2 pracovních dní, je jeho účast stornována.
 6. Absence v rámci kurzu není možné nahradit v jiném kurzu, nebude-li dohodnuto jinak.
 7. V ceně kurzu je zahrnuto: Výuka ve stanovené hodinové dotaci, pronájem prostor, základní pracovní podklady (pracovní listy, vstup do uzavřené skupinky na facebooku) a zapůjčení cvičebních pomůcek. 
 8. V ceně kurzu není zahrnuto: Doprava, ubytování, strava. 
 9. Účastník kurzu svojí přítomností na kurzu souhlasí s nahráváním, fotografováním nebo zajištěním audio záznamu pro marketingové účely. Nesouhlasí-li, je povinen toto oznámit ihned při vstupu na akci. 
 10. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníku následující část uhrazené částky:

 • při stornování do 1 měsíce před zahájením kurzu - vrátí organizátor 90% uhrazené částky
 • při stornování do 15 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 80% uhrazené částky
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 50% uhrazené částky

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.


Ve Viničných Šumicích dne 20. 8. 2019

Mgr. Veronika Kozlová