OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Služby uvedené na těchto stránkách poskytuje Mgr. Veronika Kozlová, IČ: 87513544, se sídlem Viničné Šumice 259, Viničné Šumice 66406. Jde zejména o služby, které si klient může objednat prostřednictvím těchto stránek (uzavřené kurzy, individuální tréninky, poradenství, masáže).
 2. Pod odst. 1 nespadají lekce Cvičení maminek za přítomnosti dětí v Mateřském centru Viničné Šumice. Tyto lekce organizuje Mateřské centrum Viničné Šumice a Veronika Kozlová zde cvičí bez nároku na honorář. Platí zde obchodní podmínky Mateřského centra Viničné Šumice.
 3. Přihláška se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě je účastníkovi zaslána faktura k proplacení plné částky kurzu, není-li s účastníkem dohodnuto jinak (např. formou splátkového kalendáře). Účastník kurzovné uhradí dle faktury na účet Veroniky Kozlové a s variabilním symbolem dle faktury. 
 4. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účastníkovi zasláno upozornění. Nereaguje-li účastník na upozornění do 2 pracovních dní, je jeho účast stornována.
 5. Absence v rámci kurzu není možné nahradit v jiném kurzu, nebude-li dohodnuto jinak.
 6. V ceně kurzu je zahrnuto: výuka ve stanovené hodinové dotaci, pronájem prostor, základní pracovní podklady (pracovní listy, vstup do uzavřené skupinky na facebooku) a zapůjčení cvičebních pomůcek. 
 7. V ceně kurzu není zahrnuto: doprava, ubytování, strava. 
 8. Účastník kurzu svojí přítomností na kurzu souhlasí s nahráváním, fotografováním nebo zajištěním audio záznamu pro marketingové účely. Nesouhlasí-li, je povinen toto oznámit ihned při vstupu na akci. 
 9. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz ze zdravotních důvodů, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníkovi následující část uhrazené částky:

 • při stornování do 1 měsíce před zahájením kurzu - vrátí organizátor 90% uhrazené částky
 • při stornování do 15 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 80% uhrazené částky
 • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 50% uhrazené částky

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně než 7 dní před začátkem kurzu nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.


Ve Viničných Šumicích dne 20. 8. 2019

Mgr. Veronika Kozlová