Příspěvky pojišťoven

15.02.2023

  Aktualizovaný přehled zdravotních pojišťoven, které nabízejí preventivní programy, v rámci kterých proplácejí některé sportovní aktivity:


  VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

  Výše příspěvku:

  • až 500 Kč pojištěncům od 18 let na pravidelné pohybové a regenerační aktivity, jako jsou: kondiční cvičení, fitness, jóga, pilates, rehabilitační cvičení, dechová cvičení, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.
  • až 500 Kč pojištěncům do dovršení 18 let na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity. Příspěvek pro dítě lze čerpat na následující aktivity: cvičení rodičů s dětmi, jóga, pilates, kondiční cvičení, core trénink, rehabilitační cvičení, masáže, solná jeskyně, dechová cvičení apod.
  • Pozn.: Příspěvek se vztahuje na pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity (úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, permanentky, nikoli však jednorázové vstupy ani úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet) a na vybrané regenerační či rehabilitační aktivity vhodné pro děti a dospívající.

  Podmínky:

  • žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. kalendářního roku.

  Na co můžete příspěvek využít u mě?


  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)

  Výše příspěvku:

  • 1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku do 18 let na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru: organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže apod. nebo školským zařízením, pro děti ve věku 15-18 let na úhradu permanentky za pohybové aktivity.
  • 500 Kč pro dospělé ve věku 18-65 let, a to na: pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla - předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, startovné. Pro vyplacení příspěvku je nutné předložit doklad nebo součet dokladů v celkové hodnotě minimálně 1 500 Kč.
  • 500 Kč pro dospělé ve věku nad 65 let, a to na pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu seniorů rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla, zdravotní cvičení. V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity (jednotlivé doklady nemusí být na stejnou pohybovou aktivitu).

  Na co můžete příspěvek využít u mě?


  OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (207)

  Výše příspěvku:

  • 500 Kč pro dospělé nad 18 let

  • 1 000 Kč pro děti do 18 let

  na předplatné/jednorázové vstupenky na plavání, fitness, sportovní aktivity či na pohybové a sportovní kroužky (proplatíme 50 % účtenky až do výše 500 Kč)

  Podmínky:

  • Platnost Kuponu: 1.1.2023 - 30.11.2023. Akceptovány jsou účtenky z roku 2023, max. 3 měsíce staré.
  • Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

  Na co můžete příspěvek využít u mě?

  REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213)

  Výše příspěvku:

  • až 500 Kč na PERMANENTKU NA POHYBOVÉ AKTIVITY - příspěvek ve výši 50 % z ceny na plavání nebo sportovní kroužky nebo pravidelné tréninky a fitness tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik.

  Podmínky:

  • žádost podat přes aplikaci my213
  • čerpat příspěvek lze do 15. prosince 2023

  Proplácené služby:

  • pohybové aktivity

  Na co můžete příspěvek využít u mě?

  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (211)

  Výše příspěvku:

  • až 1 500 Kč (pojištěnci do 18 let) na sportovní pohybové aktivity pro děti - organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti. Zejména následující aktivity: Organizované cvičení pro děti,Sportovní kroužky a kurzy, Cvičení dětí s rodiči, Individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti

  Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), oddílové příspěvky, vícedenní skipas (více než 4 dny včetně), online aktivity (fitness apod.).

  Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu, dárkové permanentky, dárkové vouchery, skipas méně než 4 dny (1-3 denní), léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, jednorázové startovné, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro dospělé.

  Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.

  • 500 Kč (pojištěnci od 19 let) na sportovní pohybové aktivity pro dospělé - sportovní aktivity určené pro dospělé. Jedná se o aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice.

  Akceptujeme: aktivity uvedené v seznamu (ke stažení zde), oddílové příspěvky, vícedenní skipas (více než 4 dny včetně), online aktivity (fitness apod.)

  Neakceptujeme: aktivity uvedené v seznamu, dárkové permanentky, dárkové vouchery, skipas méně než 4 dny (1-3denní), léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta (nejedná se o preventivní pohybovou aktivitu), pronájem tělocvičny/haly/kurtu, jednorázové startovné, rodinné permanentky, sportovní aktivity určené pro děti

  Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná.

  • 3 000 Kč na cvičení pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte (cvičení pro těhotné vč. on-line kurzu, laktační poradenství, cvičení pro ženy po porodu, masáž pro těhotné)

  Proplácené služby:

  • organizované cvičení určené pro děti.
  • individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti.
  • sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, pro dospělé.
  • cvičení pro těhotné (vč. on-line kurzů).
  • cvičení žen po porodu (vč. on-line kurzů).
  • sportovní kurzy/kroužky určené pro děti.

  Na co můžete příspěvek využít u mě?


  ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

  Výše příspěvku:

 • 700 Kč (pojištěnci do 18 let) na pohybové aktivity, dětské sportovní tábory

 • 500 Kč (pojištěnci od 19 do 64 let) na pravidelnou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center
 • 500 Kč (pojištěnci nad 65 let) na pohybové aktivity
 • 500 Kč (těhotné) na pohybové aktivity

Podmínky:

 • Příspěvky můžete čerpat od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023. Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, pokud se dítě narodí v listopadu a prosinci roku 2023, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 19. 1. 2024.  

 • Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců a musí být z daného kalendářního roku.

Proplácené služby:

 • sportovní a pohybové aktivity pro děti a dospělé.

 • dětské tábory.

 • cvičení pro těhotné.

Na co můžete příspěvek využít u mě?